Zoekt de Adviesraad Sociaal Domein Heusden (ASDH) jou?

Denk jij graag mee over de ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning (ook wel het sociaal domein) van de gemeente? Heb jij ervaring met Jeugdhulp, Wmo of de Participatiewet? Of heb je er zelf mee te maken (gehad) of iemand uit jouw omgeving? Dan zoekt de Adviesraad jou!

Wat doet de ASDH?
De ASDH adviseert het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over hoe het sociaal domein is geregeld voor de inwoners. We zoeken inwoners van de gemeente Heusden die daarover willen meedenken. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet staan centraal. Samen met andere leden van de ASDH geef je advies waar nodig en denk je mee over inwonersparticipatie. Jouw aandeel is dus super belangrijk. Door lid te worden lever je een waardevolle bijdrage. 

Interesse?
Kijk dan eens op de website www.adviesraadsociaaldomein-heusden.nl of neem contact op met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Heusden:
• Gabry Boelens via gabry267@gmail.com
• Jo van Oosterhout via jvoosterhout@planet.nl <