We vinden het belangrijk dat alle kinderen opgroeien in een zo thuis mogelijke situatie. Als dat bij de ouder(s) of pleegouders niet meer mogelijk is door complexe redenen, is een gezinshuis een mooie vervangende oplossing.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Gezinshuizen hebben een huiselijke sfeer en bevinden zich meestal in gewone woon-wijken. Meestal wonen er drie tot vijf uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis. Zij worden door de gezinshuisouders – een echtpaar, samenwonend stel of alleenstaand persoon en eventueel thuiswonende kinderen – meegenomen in de dagelijkse routine van het gezin.

Als gezinshuisouder ben je een belangrijk persoon in het leven van uithuisgeplaatste kinderen. Deze kinderen hebben vaak te maken met complexe problemen op meerdere leefgebieden. Ze hebben daarom professionele zorg nodig, die thuis of in een pleeggezin onvoldoende aanwezig is. Als gezinshuisouder ben je naast opvoeder dus ook professioneel begeleider. Niet parttime, maar 24/7. Meer informatie lees je in de folder via de link hieronder of via www.sterkhuis.nl.

> Folder gezinshuis

Wil je iets betekenen voor jongeren maar niet via een gezinshuis? Bekijk dan eens de folder over pleegouder worden.