De kerngroep dementievriendelijke gemeente Heusden is versterkt met nieuwe partners. Samen hebben alle partners de ambitie uitgesproken (en ondertekend) om ervoor te zorgen dat mensen met dementie, en hun naasten, mee kunnen blijven doen in Heusden.

In een dementievriendelijke gemeente (DVG) zorgen we er samen voor dat mensen met dementie kunnen blijven meedoen. In Heusden mag iemand met dementie iets vergeten en wordt iemand thuisgebracht als hij of zij verdwaald is. Kortom een gemeente waarin iedereen dementie herkent, accepteert en helpt wanneer dit nodig is. Van bakker en buurman tot vrijwilliger en wijkagent.

Wethouder Peter van Steen is trots dat alle partijen hun schouders onder deze droom willen zetten: “De verwachting is dat in 20 jaar tijd het aantal dementeren bijna zal verdubbelen. Dat betekent dat er in Heusden in 2040 ruim 1.100 dementerenden wonen. Zij moeten kunnen blijven meedoen!”

In 2014 is de basis gelegd voor de kerngroep waarmee nu nieuwe samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend. In de kerngroep wordt de expertise in ‘het omgaan met dementie’ gebundeld.

De partners die meedoen in de kerngroep zijn: Alzheimer Nederland, Mijzo, ContourdeTwern, Thebe wijkverpleging, Seniorenraad gemeente Heusden, Adviesraad sociaal domein Heusden, Zorgboerderij Giersbergen, Woonveste, Herbergier Vlijmen en Bibliotheek Heusden.