Kinderdagverblijven

Wilt u uw kind een aantal dagdelen van de week onderbrengen bij een betrouwbare kinderopvangvoorziening in de buurt, dan biedt de gemeente Heusden daarvoor voldoende mogelijkheden.

Verspreid over de gemeente telt Heusden een flink aantal kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouderadressen. 

Wilt u weten waar in de gemeente deze voorzieningen gevestigd zijn en hoe ze presteren? Raadpleeg dan de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

> Website van het Landelijk Register Kinderopvang