Het is belangrijk om kinderen voor te bereiden op de basisschool. Dat kan door jouw kind aan te melden voor de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. In de gemeente Heusden zijn er verschillende aanbieders van kinderopvang of gastouder-adressen. Als jouw kind naar de basisschool gaat en je vóór, na of tijdens de middagpauze opvang nodig heeft, kun je gebruik maken van buitenschoolse opvang (bso). Het is belangrijk dat je jouw kind op tijd aanmeldt voor een kinderdagverblijf of peuteropvang.