De wijkwinkel is er voor iedereen

Wijkwinkels: de gemeente Heusden telt er drie. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt er niets verkocht en zijn ze niet alleen voor de wijk. Om de samenwerking tussen instanties te verbeteren, is in Heusden gekozen voor het dichterbij elkaar brengen van maatschappelijk werk, ouderenwerk, welzijnswerk en andere partijen die zich bezighouden met hulp- en dienstverlening van inwoners. Het resultaat? Drie zogenoemde wijkwinkels.

De organisaties die samenwerken binnen Bijeen Heusden (onder andere ContourdeTwern en Stichting MEE) hebben in de wijkwinkels hun vaste werkplek. Woonveste, politie, Baanbrekers en anderen hebben hier op vaste tijden een inloopspreekuur. Daarnaast worden er ook diensten, zoals een geldzakenspreekuur, aangeboden.

Hulp voor iedereen
Jetty is sociaal werker en veel te vinden in wijkwinkel Vlijmen. Samen met gastvrouw Greet is zij verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. “Deze wijkwinkel is heel laagdrempelig”, vertelt Jetty. “Mensen kunnen hier binnenlopen zonder direct met een hulpvraag te komen. Wij bieden een luisterend oor en kunnen mensen indien nodig snel doorverwijzen. Vaak kunnen wij de vragen zélf beantwoorden. Is dat niet het geval, dan helpen wij mensen op weg naar de juiste persoon. Soms komen mensen hier eerst voor een kop koffie, en moeten ze zich eerst vertrouwd voelen voordat zij hun hulpvraag stellen.”

Koffie en lunch
Greet is als gastvrouw vooral gericht op het sociale aspect van de wijkwinkel. “Ik ontvang bezoekers en voorzie ze van koffie en thee op een manier waarop ik mijn gasten thuis ook zou ontvangen. Ik vind gastvrijheid erg belangrijk.” Ook voor de professionals die werkzaam zijn in de wijkwinkel is Greet een betrokken collega. Zo bedacht zij de gezamenlijke lunch, om de onderlinge band te verstevigen. “De wijkwinkel is er voor alle bewoners, maar ik vind het ook belangrijk dat de wijkwinkel naar buiten treedt en de wijken in gaat.” Zo is daar bijvoorbeeld de Wijkbabbel, een soort van mobiel ontmoetingspunt. Hierdoor gaan medewerkers van Bijeen en Woonveste naar de kernen om in contact te komen met de bewoners, en te luisteren en kijken naar wat er leeft en waar behoefte aan is.

Ondersteunen, activeren en motiveren
Als sociaal werker houdt Jetty zich bezig met het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het leggen van verbindingen. “Als iemand iets wil organiseren voor zijn straat en daarvoor bepaalde materialen of middelen nodig heeft, kan ik vaak vertellen welke buurt die materialen heeft liggen, zodat deze misschien geleend kunnen worden. Ook kan ik uitleggen waar en hoe bepaalde subsidies aangevraagd kunnen worden.” Het mooiste aan haar werk vindt Jetty het activeren, motiveren en coachen van mensen. “Het is fantastisch om iemand die hier binnenkomt met een vraag, uiteindelijk als vrijwilliger aan het werk te zien en zelf een belangrijke bijdrage te zien leveren aan het welzijn van anderen.”

Wil je ook eens langskomen in de wijkwinkel? Greet heeft de koffie klaar staan! De openingstijden van de wijkwinkels staan hier >