Niet alleen het gezicht, maar ook het hart van het buurthuis

Als kind was ze aanwezig bij de opening van het eerste buurthuis de Mand, bezocht ze samen met haar ouders diverse activiteiten en werd ze later vaste bezoekster van de disco-avonden. Annelies Meijer, zakelijk leider van buurthuis de Mand, heeft een lange historie met het buurthuis en met het sociale werkterrein. Tot op het heden zet zij zich in voor het buurthuis.

Een luisterend oor
Haar eerste stappen als professioneel medewerker zette ze binnen het toenmalige jongerencentrum. Een periode waar ze met veel plezier op terugkijkt. "Ik was hier verantwoordelijk voor het beheer van de bar en het gebouw, en was gastvrouw voor de veelal jonge bezoekers", vertelt Annelies. “Naast het organiseren van activiteiten, bood ik de jongeren een luisterend oor en stond ik ze met woord en daad terzijde.” Deze periode beschouwt ze als haar belangrijkste leerschool. In die tijd leerde ze een hele nieuwe wereld kennen: Novadic-verslavingszorg, Reinier van Arkel, politie, gemeente en nog vele andere partijen begonnen deel uit te maken van haar professionele netwerk.

Het belang van haar werkzaamheden
Na de sluiting van het jongerencentrum ging Annelies als beheerder in de Mand een collega assisteren. Daarnaast werd ze beheerder in buurthuis de Korf, waar ze vooral met ouderen werkte. Later keerde ze weer terug in de Mand, deze keer als zakelijk leider. Weken van 40 tot 50 uur werkte ze in de tijd voor corona, ieder weekend en iedere avond waren er activiteiten. Niet alleen Annelies bracht een groot deel van haar tijd door in de Mand, ook manlief en de rest van de familie werd als vrijwilliger ingezet. "Daar ligt zowel de kracht als de zwakte van het buurthuiswerk”, vertelt Annelies. “Vrijwilligers zijn essentieel om een buurthuis draaiende te houden.” Annelies ziet het dan ook als een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden om vrijwilligers te begeleiden en te ondersteunen. “Dit kost tijd”, zegt ze. “Sommige vrijwilligers kunnen zelfstandig een activiteit draaien, van zaalinrichting tot afsluiten van het gebouw na afloop, anderen hebben een rugzakje, en hebben extra begeleiding nodig.” Deze begeleiding biedt Annelies: een luisterend oor, het adviseren en eventueel doorverwijzen naar collega’s binnen Bijeen. Annelies kent haar klantjes: zowel de bezoekers als zakelijke partners vinden een hartelijke gastvrouw tegenover zich. Een gastvrouw die, zelfs met haar geringe lengte, voldoende respect afdwingt als dat nodig is. Niet alleen kent ze haar bezoekers, ze is ook goed bekend met de wijk waarin haar buurthuis staat. Zodoende weet ze ook welke behoeften er leven onder de  wijkbewoners.

Buurthuis de Mand
“De Mand is voor mij als een tweede thuis, en ik zou het graag tot een tweede thuis maken voor de wijk”, aldus Annelies. “Maar de tijd en vrijwilligers om dit te realiseren, ontbreken op dit moment.”
Ze kijkt dan ook uit naar de toekomst, als het buurthuis weer activiteiten kan ontwikkelen en weer een prettige omgeving kan zijn voor wijkbewoners, huurders en andere bezoekers. Aan Annelies zal het niet liggen, zij barst van de ideeën en het enthousiasme om straks weer vol aan de slag te kunnen. Zo wil ze graag een sociaal café organiseren, waar mensen aan kunnen schuiven voor een maaltijd. Ook voor jongeren wil ze graag meer activiteiten ontplooien. “Mensen zouden nog veel meer gebruik kunnen maken van het buurthuis dan nu gebeurt. Het zou mooi zijn als dit echt een huis van de buurt zou worden”, vindt Annelies. “Het zou toch fantastisch zijn als wijkbewoners gewoon spontaan binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje of om een spelletje te spelen, zonder dat ze direct lid moeten worden van een club of activiteit. We staan open voor iedereen, dus kom straks gewoon eens binnen.” En zo is Annelies niet alleen het gezicht van het buurthuis, maar ook het hart!