"We waren nog steeds doodsbang, ook al waren we in een veilig land"

In onze samenleving zijn veel mensen met een migratieachtergrond. Vaak hebben zij directe familie verloren, verschrikkelijke dingen gezien en zijn ze zelf in levensgevaar geweest. Ook deze familie heeft dit meegemaakt. Hun vluchtverhaal stond nog op het netvlies toen zij zich in een huurhuis in de gemeente Heusden vestigden. Ze doen anoniem hun verhaal aan een maatschappelijk werker van Bijeen.

Veel problemen

“Toen wij als vluchtelingengezin in Nederland kwamen wonen, begrepen we niets van hoe het hier allemaal werkt”, vertellen ze. “We verstonden de taal niet en snapten niets van de brieven die we ontvingen.” Al snel kwamen ze in de schulden. “We moesten nog geld betalen aan de mensen die ons over de grens geholpen hadden met de boot. Ook moesten we een lening afbetalen voor de spullen die we gebruikt hadden om ons huis in te richten”, leggen ze uit. “Mensen denken vaak dat we dat allemaal krijgen, een huisinrichting, maar we moeten alles terugbetalen.” Hierdoor stapelden de rekeningen zich op, waardoor ze ook een huurschuld kregen. “Daarnaast durfde een van onze kinderen niet naar school, ze zat de hele tijd op haar kamer.” Ze was op het schoolplein bedreigd, en zat in haar hoofd nog midden in de oorlog. 

Weer een veilig gevoel

“Onze maatschappelijk werkster heeft ons bij al deze problemen geholpen”, vertellen ze. “We hebben een budgetplan gemaakt en zijn de schulden gaan aflossen. Ook kwamen we bij de Kredietbank.” De maatschappelijk werkster van Bijeen leerde het gezin hoe ze beter konden communiceren en hoe ze hun problemen kunnen aanpakken. “De kinderen hebben we gecoacht zodat ze zich weer veilig gingen voelen”, vertellen ze. “Hierbij hebben we ook hulp van het GGZ gehad.” De kinderen gaan nu met plezier naar school. Een van de zoons bleek een leerprobleem te hebben, daarom gaat hij nu naar het speciaal basisonderwijs. “Dat hadden we zelf nooit zo bedacht, in onze cultuur is dat niet gebruikelijk”, vertellen ze. “Maar nu zien we dat hij de zorg krijgt die hij nodig heeft.”

Erg dankbaar

Ze bezoeken vaak het spreekuur geldzaken van Bijeen, want de brieven blijven nog altijd binnenkomen. “Gelukkig weten we nu wat we ermee moeten doen: hulp vragen!” Zo blijven we uit de problemen en kunnen we goed voor onze kinderen zorgen.” Inmiddels zijn ze zelf ook vrijwilligerswerk gaat doen. “We doen dit met veel plezier”, vertelt de familie “Ook hopen we snel weer betaald werk te vinden.” In Syrië werkten de vader en moeder van het gezin in het ziekenhuis. “We willen graag ons steentje bijdragen aan de maatschappij, we zijn dankbaar dat we in Nederland een veilige plek hebben gekregen en willen graag iets terugdoen voor alle hulp die wij gekregen hebben.”

Bijeen is er voor iedereen. Heb jij ook ondersteuning nodig in het op orde krijgen van bijvoorbeeld de financiën? Neem contact op met Bijeen via (073) 78 201 78 of info@bijeenheusden.nl