HeusdenPas

De gratis HeusdenPas is er voor inwoners van de gemeente Heusden die rond moeten komen van een klein inkomen. Mensen met de HeusdenPas krijgen een budget voor diverse abonnementen en korting op activiteiten in de gemeente Heusden. Voor kinderen is er het KindPakket.

U kunt een HeusdenPas aanvragen als u voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:

  • U heeft een uitkering van Baanbrekers;
  • U heeft een voedselbankpas;
  • U krijgt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
  • U zit in een schuldhulptraject bij Kredietbank Nederland;
  • Uw inkomen is lager dan 120% van het bijstandsniveau. Kijk voor alle bedragen op de website van de gemeente Heusden.

> Naar de website van de gemeente Heusden

Korting en voordeel

Met de HeusdenPas mag u per jaar een bedrag van € 150 besteden. Bijvoorbeeld aan abonnementen op gebied van sport en cultuur, kosten voor muziekschool, een bibliotheekpas of een internetabonnement. U krijgt ook 50% korting op activiteiten bij verschillende organisaties zoals een kaartje voor zwembad Die Heygrave of theatervoorstellingen. Kijk voor de deelnemende organisaties op de website van de gemeente Heusden.

> Naar de website van de gemeente Heusden

Hoe werkt de HeusdenPas?

Als u uw budget wilt gebruiken voor een abonnement of lidmaatschap, dan kunt u daarvoor een declaratieformulier indienen. Het is belangrijk dat u de bijbehorende rekeningen tot en met maart van het volgende kalenderjaar bewaart. Eenmaal per jaar controleren we steekproefsgewijs of de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

> Declaratieformulier

Aanvragen

U kunt de HeusdenPas aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de Bijeen-teams en het gemeentehuis in Vlijmen.

> Aanvraagformulier HeusdenPas

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Bij de balie van het gemeentehuis in Vlijmen en bij de Bijeen-teams in Drunen, Oudheusden of Vlijmen helpen ze u graag. Door het formulier te ondertekenen, geeft u Baanbrekers toestemming om een inkomenstoets te doen.

KindPakket

Om uw kind de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld op voetbal, muziekles, zwemles te gaan, kunt u een beroep doen op het KindPakket. 

> Meer informatie over het KindPakket

Terug naar 'Alles over werk en inkomen'