Toeslagen

Als je kosten maakt voor je zorg, kind of huur heb je in ons land mogelijk recht op een toeslag. Of je daarvoor daadwerkelijk in aanmerking komt en hoe hoog die toeslag dan is, hangt onder meer af van je inkomen.  

Er bestaan verschillende toeslagen. In het overzicht hieronder vind je informatie over de beschikbare toeslagen.

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft mogelijk recht op deze toeslag. Of dat het geval is, hangt af van het inkomen en vermogen. Ook de hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van je inkomen.

Proefberekening

Wilt u weten of u voor zorgtoeslag in aanmerking komt en hoeveel u dan krijgt? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

> Proefberekening maken op Belastingdienst.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over zorgtoeslag of wilt u een aanvraag indienen? Ga naar de website van de Belastingdienst.

> Naar de website van de Belastingdienst

Als de huur van je woning in verhouding tot je inkomen relatief hoog is, dan heb je misschien recht op huurtoeslag. De huur die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden.

Proefberekening

Wilt u weten of u voor huurtoeslag in aanmerking komt en hoeveel u dan krijgt? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

> Proefberekening maken op Belastingdienst.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over huurtoeslag of wilt u een aanvraag indienen? Ga naar de website van de Belastingdienst.

> Naar de website van de Belastingdienst

Wil je werken of studeren en gebruik maken van kinderopvang, dan is de kans groot dat je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen en hoeveel kinderen je naar de opvang brengt.

Proefberekening

Wilt u weten of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en hoeveel u dan krijgt? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

> Proefberekening maken op Belastingdienst.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over kinderopvangtoeslag of wilt u een aanvraag indienen? Ga naar de website van de Belastingdienst.

> Naar de website van de Belastingdienst

U hebt recht op een kindgebonden budget als u 1 of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. Dat geldt ook voor pleeg- en stiefkinderen. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en uw vermogen. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

U hoeft het kindgebonden budget meestal niet zelf aan te vragen. Als u al een andere toeslag ontvangt, krijgt u vanzelf bericht als u er volgens de Belastingdienst recht op hebt.

Proefberekening

Wilt u weten of u voor een kindgebonden budget in aanmerking komt en hoeveel u dan krijgt? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

> Proefberekening maken op Belastingdienst.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het kindgebonden budget of wilt u een aanvraag indienen of wijziging doorgeven? Ga naar de website van de Belastingdienst.

> Naar de website van de Belastingdienst

Als u of uw kind een handicap of beperking heeft, komt u misschien in aanmerking voor een speciale toeslag of tegemoetkoming.

Gehandicapt kind thuis met intensieve zorg

Mensen met een gehandicapt kind dat thuis intensieve zorg krijgt, hebben recht op dubbele kinderbijslag. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

> Naar de website van de SVB

Scholieren en studenten met een beperking

Voor scholieren en studenten met een beperking - of die door hun beperking niet of moeilijk kunnen werken naast hun opleiding - is er de mogelijkheid een individuele studietoeslag aan te vragen. De gemeente keert de studietoeslag meestal uit als onderdeel van de bijzondere bijstand.

Mensen met een beperking

In sommige gevallen kunnen mensen met een beperking bijzondere bijstand krijgen voor kosten die samenhangen met hun beperking of ziekte.

Neem voor meer informatie contact op met Baanbrekers.

In sommige gevallen heeft u mogelijk recht op een jaarlijkse toeslag. Dat kan het geval zijn als u 21 jaar of ouder bent en minimaal vijf jaar in de bijstand zit of als het inkomen van u en een eventuele partner in de afgelopen vijf jaar minder was dan 105 procent van de voor u geldende bijstandsnorm. Deze toeslag wordt individuele inkomenstoeslag genoemd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de individuele inkomenstoeslag of een aanvraag indienen? Neem contact op met Baanbrekers, telefoon: (0416) 67 10 00. E-mailen kan ook: info@baanbrekers.org.

> Naar de website van Baanbrekers

Terug naar 'Alles over werk en inkomen'