Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie is een effectieve methode om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en zo snel mogelijk aan te pakken. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Ook in de gemeente Heusden bestaan speciale thuisprogramma’s om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.   

Als uw kind deelneemt aan zo'n thuisprogramma komt een getrainde vrijwilligster bij u thuis om leerzame taal- en spelactiviteiten te doen met uw kind. U als ouder heeft hierbij een actieve rol. De taal- en spelactiviteiten worden afgestemd op de situatie bij u thuis.   

Wat leert uw kind?

De thuisprogramma’s zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Daarbij komen taal, denken, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Er bestaan diverse thuisprogramma's voor voor- en vroegschoolse educatie. Binnen de gemeente Heusden biedt ContourdeTwern de programma’s Opstapje, Instapje, VVE Thuis, VVE6+ en Bereslim aan.  

Spel en Boek

Spel en Boek is een laagdrempelige activiteit waar ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar kunnen binnenlopen. De activiteit vindt iedere woensdagmiddag (behalve tijdens schoolvakanties) plaats in de drie verschillende bibliotheken in de gemeente Heusden. Tijdens deze inloopmiddagen krijgen ouders en kinderen de gelegenheid om te spelen met spelmateriaal en boeken te lezen. Tijdens de middag kunnen ouders ook andere ouders ontmoeten om bijvoorbeeld ervaringen uit te wisselen.   

Wat kunt u zelf doen? 

Als ouder kunt u actief helpen bij de ontwikkeling van uw kind. U kunt bijvoorbeeld thuis voorlezen of samen met uw kind knutselen en liedjes zingen. Daarnaast kunt uw thuis praten over onderwerpen die op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf worden behandeld.   

Meer informatie

Voor meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie kunt u contact opnemen met met Yvonne van den Brand of Rajaa Chraou van BIJEEN, telefoon: (073) 78 201 78 E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl