Vrijwel wekelijks is er wel een programma op tv waarin bekende Nederlanders conflicten tussen buren oplossen, of een poging doen. In deze gevallen moet vaak een van de twee partijen zich aanpassen. Buurtbemiddeling Heusden doet het anders! Wij zijn niet op zoek naar wie de waarheid vertelt en kiezen geen partij. Met onze hulp gaan we sámen op zoek naar een oplossing voor iedereen. Want wist u dat eigen bedachte oplossingen vaak het best werken en het meest duurzaam zijn? 

85% van de burenruzies opgelost
Buurtbemiddeling Heusden heeft in de afgelopen 5 jaar een kleine driehonderd vragen in behandeling genomen. In 2020 is 85% van alle burenruzies opgelost. En daar zijn wij trots op. Iedereen die een probleem heeft met de buren kan zich gratis aanmelden voor hulp van Buurtbemiddeling. Het eerste contact is met coördinator Buurtbemiddeling Ine Marechal. Zij toetst of de vraag geschikt is voor Buurtbemiddeling. Zo neemt Buurtbemiddeling bijvoorbeeld geen vragen in behandeling bij familieruzies of wanneer er sprake is van zware psychische problematiek. Ine zoekt vervolgens twee vrijwillige Buurtbemiddelaars die het probleem samen gaan oppakken.

“Het geeft voldoening om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen”
William is één van de vrijwilligers die zich inzet om te bemiddelen tussen ruziënde partijen. Hij neemt samen met een collega contact op met degene die zich heeft aangemeld bij Buurtbemiddeling en luistert naar het verhaal. Als duidelijk is hoe het probleem ervaren wordt, neemt één van hen met toestemming van de vrager contact op met de buren. Nadat we met beide hebben gesproken, wordt er een voorstel gedaan voor een bemiddelingsgesprek. Dit vindt plaats op een neutrale plek. De buurtbemiddelaars laten de buren naar elkaars mening luisteren en ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen waarin iedereen zich kan vinden. “Het geeft veel voldoening als ik kan helpen om de mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. Wat wij proberen is mensen naar elkaar te laten luisteren. Vaak weet de ene partij niet hoe de ander zich voelt, of welke belangen er bij de ander spelen. Zo hebben we een keer een zaak gehad waarbij iemand klaagde over het afvallend blad van een boom. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat die bladeren steeds in de vijver van de buren vielen en dat het de buurman veel moeite kostte om dat blad te verwijderen uit de vijver, omdat hij fysiek niet meer zo goed uit de voeten kon. Als dat duidelijk is kun je gaan zoeken naar oplossingen. Wat ook in dit geval gelukt is.” Heeft u een probleem met uw buren? Neem contact met ons op en wij komen naar u toe.

Ook aan de slag?
Of is uw interesse gewekt om zelf als vrijwillige Buurtbemiddelaar aan de slag te gaan? Neem dan contact op met de coördinator via telefoonnummer 06 - 836 929 42 of via e-mail: buurtbemiddelingheusden@contourdetwern.nl. Voor u start als Buurtbemiddelaar krijgt u eerst een basistraining. Hierin wordt u voorbereid op de praktijk van het bemiddelen. Kernwoorden zijn hierbij luisteren en doorvragen. Maar ook omgaan met emoties. Bijscholings- en intervisiebijeenkomsten worden regelmatig georganiseerd en natuurlijk kunt u als vrijwilliger altijd terecht bij collega bemiddelaars en de coördinator.