Elke dag weer wijkdynamiek in Oudheusden

Vlak onder het pittoreske vestingstadje Heusden ligt Oudheusden, een dorp met +/ 3000 inwoners dat onder meer bestaat uit arbeiderswoningen van de voormalige arbeiders van omringende fabrieken. In Oudheusden spelen sociale problemen als eenzaamheid, armoede en werkloosheid, maar ook bruist de wijk door wijkactiviteiten, muurschilderingen en wijkfeesten. Oudheusden is het werkgebied van maatschappelijk werker Andrea Harmsen en sociaal werker/mantelzorgconsulent Dimphy Habraken, beide werkzaam bij Bijeen.

Dichtbij en laagdrempelig
Maatschappelijk werker Andrea: “Voor wijkbewoners van Oudheusden zijn we een vraagbaak rondom opvoeding, schulden, scheiding, financiën en burenruzies. Ons kantoor zit middenin de wijk en dat is ook de kracht: dichtbij en laagdrempelig. Ook ben ik schoolmaatschappelijk werker op de basisschool. Dat werkt heel laagdrempelig: wat zich in de wijk afspeelt, speelt zich ook op school af, ik signaleer eerder problemen.  En omdat ouders me kennen en vertrouwen, kan ik ook eerder die problemen bespreken.  Vertrouwen is een groot goed in deze wijk. Het gaar hier niet om de functie of de organisatie, maar om het gezicht. Samen met onze netwerkpartners kijken we wie bij sociale problemen de makkelijkste ingang bij de wijkbewoner heeft. Dat kan de wijkagent zijn, de consulent van de woningbouwvereniging of de maatschappelijk werker. We zitten al jaren in de haarvaten van de wijk, kennen onze pappenheimers en weten dus ook wie bij welk probleem naar welke wijkbewoner gaat. Soms weten wijkbewoners onze functie niet, maar weten wel: bij problemen kunnen we bij Andrea of Dimphy terecht.”

Zelfredzaamheid bevorderen
Sociaal werker Dimphy: “Er zijn hier trouwens echt niet alleen problemen. Wij proberen de wijk in de spotlichten te zetten met wijkfeesten en muurschilderingen. Wijkbewoners nemen hierin zelf het initiatief, ik begeleid ze. Door die zelfredzaamheid en trots te bevorderen, wordt Oudheusden aantrekkelijk.” Dimphy heeft een dubbelfunctie, naast sociaal werker is ze ook mantelzorgconsulent. “Dat maakt mijn werk veelzijdig: aan de ene kant werk ik samen met wijkbewoners aan de leefbaarheid van de wijk, aan de andere kant signaleer ik sociale problemen als armoede en eenzaamheid en kan ik samen met de netwerkpartners het probleem aanpakken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.” Andrea en Dimphy gaan vaak preventief te werk, dat ze al reageren op signalen voordat echte problemen ontstaan. “Dat is het belang van ons werk. Zoals bij het project Hallo Jij. Dan gaan we op huisbezoek bij zwangere moeders. Inventariseren we de situatie en geven we informatie over het consultatiebureau, regelingen en toeslagen, zwangerschap en financiën. Hiermee kun je al een hoop fricties uit de lucht halen en professionele zorg voorkomen,” aldus Dimphy.

Wijkdynamiek
Naast individuele begeleiding biedt Bijeen ook collectieve groepsactiviteiten in Heusden. Andrea: “Zoals krachttraining voor volwassenen, trainingen voor kinderen (Powerkids en Rots & Water), bijeenkomst Kinderen en Echtscheiding (KIES) en onlangs het Mamacafé in Buurthuis De Schakel.” Dimphy: “Het Mamacafé is opgericht door een aantal jonge moeders. Die kunnen elkaar hier ontmoeten en het samen over het wel en wee van de kinderen hebben.” Andrea: “Ik ben trots op de successen die we afgelopen jaren geboekt hebben. Tijdens corona heb ik die wijkdynamiek gemist, ik ben blij dat die weer terug is. Dat bewoners zeggen: "Hé, je bent er weer, want je auto staat voor de deur!”