Taalhuiscoördinator Frank: “Mooi om iemand als Henk te koppelen aan een taalmaatje”

In de gemeente Heusden kunnen mensen die (beter) willen leren schrijven of lezen terecht bij het Taalhuis. Frank Mensink werkt hier als Taalhuiscoördinator en komt veel mensen tegen die zijn hulp kunnen gebruiken. Hij deelt zijn ervaring als Taalhuiscoördinator graag. “Henk kon eerst niet lezen, maar nu is hij elke week in de bibliotheek te vinden. Mooi om te zien!”

Moeite met teksten lezen
Frank: “Bij het Taalhuis komen veel mensen die de Nederlandse taal willen leren spreken. Dat zijn vaak inwoners die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld Syrië, Turkije of Afghanistan afkomstig zijn. We kunnen ze vaak helpen aan een plekje bij het Leerpunt Drunen, wat elke week door het ROC wordt georganiseerd in de bibliotheek van Drunen. Of we maken een koppeling met een taalmaatje, wat wordt verzorgd door ZorgSaam van Bijeen Heusden.” Maar Frank wordt ook weleens gebeld door de huisartsenpraktijk. Zo kwam hij in aanraking met de 72-jarige Henk, die tijdens een doktersafspraak moeite  met de Nederlandse taal bleek te hebben. “Losse woorden lukten hem nog wel, maar hele teksten lezen vond hij lastig”, vertelt Frank. Bij het lezen van bijsluiters van medicijnen leverde dit een probleem op. Met de praktijkondersteuner werd afgesproken dat hij hier graag hulp bij wilde zoeken. Dat had Henk de afgelopen jaren niet aangedurfd, maar op aandringen van zijn vriendin werd er nu wél actie ondernomen.

Achterstand op de basisschool
Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens het Taalhuisspreekuur schoof Henk aan bij Frank. “Dat was een bijzondere ontmoeting. Henk had een rijk leven achter zich. Hij was altijd werkzaam geweest als chauffeur bij een komkommerteler. Nu was hij met pensioen en hobbymatig bezig met het opknappen van BMW’s. Maar de taal was toch wel echt een probleem voor Henk”, legt Frank uit. De krant lezen lukte niet en een boek al helemaal niet. Met autorijden ging het regelmatig verkeerd omdat de plaatsnamen te snel voorbij flitsen op de borden. “Henk vertelde me dat hij op school een buitenbeentje was en daardoor vaak iets anders mocht doen tijdens de les. Hierdoor miste hij op de basisschool veel lessen en liep hij achterstand op”, aldus Frank. In zijn werkende leven kon hij zijn moeite met lezen goed verborgen houden, maar nu hij thuis zat, werd dat een stuk lastiger. Door zijn vriendin en uiteindelijk de praktijkondersteuner vond hij het nu zelf ook tijd worden om ondersteuning te zoeken.

Taalmaatje
Frank: “Via het Taalhuis heb ik Henk eerst gekoppeld aan het Leerpunt Drunen. Dat was in een klassikale omgeving en toch niet helemaal wat hij zocht. Gelukkig hadden wij als Taalhuis net contact gehad met een leerkracht die vrijwilligerswerk zocht. Deze match was uiteindelijk de juiste. Nu is Henk wekelijks in de bibliotheek in Drunen te vinden waar hij met het taalmaatje de Nederlandse taal onder de knie krijgt. Hartstikke mooi om zo mensen bij elkaar te brengen en Henk vooruit te helpen!”

Kent u ook iemand als Henk? Of wilt u zelf uw Nederlands verbeteren? Kom gerust langs bij Taalhuis Heusden. Bel naar 088 60 50 60 4 of mail naar heusden@taalhuismb.nl