Ruimte voor verliesverwerking tijdens bijzondere groepswandeling

Op 23 maart heeft de werkgroep Verlies en Rouw van Bijeen een mooie groepswandeling gemaakt. Het thema van de wandeling was ‘verliesverwerking’. Het is wetenschappelijk onderzocht en bewezen dat de natuur mensen kan helpen in tijden van stress en onzekerheid. De wandeling werd begeleid door een maatschappelijk werker en tevens wandelcoach.

Tot bloei komen

De wandeling gaf ruimte aan de deelnemers om hun ervaringen te delen. Dat vond iedereen prettig. Maar er zaten ook coachende onderdelen in, waarbij mensen nadenken over welke stappen ze kunnen zetten om zelf ‘tot bloei’ te komen. Het thema was tenslotte ‘ het begin van de lente’. Dit sprak mensen aan en zette aan het denken. Ook gaven de deelnemers elkaar tips. Maatschappelijk werker Geertje: “Het was voor het eerst dat ik een coachings-groepswandeling begeleidde. Een geweldige ervaring. De deelnemers konden elkaar tot steun zijn en de natuur was zeer steunend in de gesprekken. Het gaf aanleiding tot verhalen die mensen vertelden en rust en ruimte voor de gevoelens die daarbij kwamen kijken.”

Onderlinge herkenning

Tijdens het wandelen was er veel herkenning onderling. Zoals het zelfstandig verder moeten na een verlies, eigen keuzes moeten maken en hoe je dat kan doen, confrontaties met het verlies in het dagelijks leven en je eigen veerkracht. Zaken die we in de natuur zagen, waar de begeleider over vertelde, waren aanleiding tot persoonlijke gesprekken. Een van de deelnemers vertelt: “Het samengaan van de natuur en de vragen, gedicht en ervaringen uitwisselen, dat was iets aparts. Heel fijn om open met alle deelnemers te kunnen delen, met mensen die hetzelfde beleven.”

Ook behoefte aan een wandeling met een thema? Wilt u anderen ontmoeten die ook met rouw en verlies te maken hebben en samen ervaringen uitwisselen? Neem contact op met Bijeen. Bel met (073) 78 201 78 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 13.00 uur).