Afspraak met Bijeen

Binnenkort heeft u een afspraak voor een gesprek met een medewerker van Bijeen Heusden. Dit gesprek voeren we omdat u, of iemand uit uw omgeving, zorg of hulp nodig heeft. Bij het maken van de afspraak is afgesproken waar en hoe het gesprek plaats vindt. 

Tijdens het gesprek bespreken we uw situatie en tegen welke beperkingen u in het dagelijks leven aan loopt. Vervolgens zoeken we samen naar oplossingen. Daarbij kijken we naar wat u zelf nog kunt en wat mensen in uw omgeving kunnen doen. Hoe lang het gesprek duurt is afhankelijk van uw situatie. Soms is het nodig om meer gesprekken te voeren.

Het kan zijn dat u geholpen bent met een boodschappendienst of maaltijdvoorziening. Dit zijn voorbeelden van hulp waar iedereen gebruik van kan maken. De medewerker van Bijeen legt u uit hoe u zich daarvoor kunt aanmelden of zorgt samen met u voor aanmelding. Ook kijken we wat Bijeen Heusden kan doen of dat professionele hulp nodig is. 

U hoeft het gesprek niet alleen te voeren. U kunt bij het gesprek ook andere mensen uitnodigen. Mensen die u goed kennen en mee kunnen denken over eventuele oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan familie, vrienden, buren of mantelzorgers. 

  • U kunt hulp vragen van een cliëntondersteuner. Dit is gratis! Deze ondersteuner schuift aan bij 
    het gesprek;
  • Schrijf de vragen op die u nu al heeft;
  • De uitkomst van het gesprek is voor iedereen anders. Heeft u professionele hulp nodig, zoals huishoudelijke hulp of een woningaanpassing, dan moet de gemeente een besluit nemen. U  ontvangt op een later moment een brief hierover. 

Een Meedenker (cliëntondersteuner) is iemand die de weg en de mogelijkheden kent op het gebied van zorg en ondersteuning. De Meedenker werkt gratis en onafhankelijk. Wilt u hulp van een Meedenker bij het gesprek? Dan moet u dit zelf vragen! Klik op de link hieronder voor meer informatie.

> Meer informatie over een onafhankelijke cliëntondersteuner

Misschien heeft u meer nodig. De oplossing wordt dan maatwerk en afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dagbesteding of huishoudelijke hulp. In het gesprek komt u samen met de medewerker van Bijeen tot een persoonlijk plan. Samen met Bijeen legt u vast wat u of uw gezin nodig heeft. Ook is beschreven hoe die ondersteuning georganiseerd wordt. Door uzelf, uw familie of anderen. Het persoonlijk plan beschrijft dus wat u zelf kunt, wat mensen in uw omgeving kunnen en willen en of u professionele hulp nodig heeft. Als er sprake is van inzet van professionele hulp, wordt ook afgesproken vanaf welk moment die hulp kan starten.  

U kunt tijdens de afspraak nieuwe begrippen horen. De medewerker van Bijeen Heusden legt u graag uit wat deze betekent. U kunt ook de onderstaande begippenlijst bekijken voor een korte omschrijving.

> Naar de begrippenlijst

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bijeen, telefoon: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.

> Bekijk hier de flyer over een afspraak met Bijeen

> Bekijk hier de flyer over een afspraak met het Jeugd- & Gezinsteam van Bijeen Heusden