Begrippenlijst

U kunt tijdens de afspraak nieuwe begrippen horen. De medewerker van Bijeen Heusden legt u graag uit wat deze betekent. U kunt ook de onderstaande begippenlijst bekijken voor een korte omschrijving. 

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking of belemmering heeft. De uitvoering van de Wmo ligt in de gemeente Heusden bij Bijeen.  

Het is prettig als u nog zo veel mogelijk zelf kunt blijven doen. En dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Ook als het niet meer zo gemakkelijk gaat. Er zijn vaak oplossingen te bedenken waardoor iets toch weer kan! Maar dan net even op een andere manier. Misschien heeft u buren, vrienden of familie die u kunnen helpen met de dingen die u niet meer zo goed zelf kunt doen. Bijvoorbeeld de buurvrouw die een paar boodschappen voor u haalt. Of uw zus of dochter die u helpt met het huishouden. Er zijn ook vrijwilligers die u kunnen helpen! Als het alleen of met hulp van uw omgeving niet (meer) lukt, dan kunt u een beroep doen op hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulp bij participatie

De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Dat noemen we ook wel hulp bij participatie. Dat kan dagbesteding zijn of beschermd wonen met begeleiding. Het gaat hier vooral om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychiatrische aandoening, om ouderen en verslaafden.

Individuele voorzieningen

Ook de individuele voorzieningen Wmo voor onder meer hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning en woningaanpassingen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, die sinds 2015 van kracht is. Voor deze voorzieningen was de gemeente al langer verantwoordelijk.

De cliëntondersteuner is iemand die u geheel onafhankelijk ondersteunt als u een zorgvraag heeft. Hij of zij helpt u bij vragen over wat u nodig heeft, welke voorzieningen er zijn en met welke regelingen u mogelijk te maken krijgt.

De cliëntondersteuner biedt informatie, advies en kortdurende (praktische) ondersteuning rondom zorg, wonen, onderwijs, werk en inkomen. Cliëntondersteuners helpen mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen.

> Meer informatie over cliëntondersteuning

Een algemene voorziening is voor iedere inwoner van de gemeente beschikbaar. Bijvoorbeeld een maaltijdservice, boodschappenbus of activiteiten in een buurthuis. Uw gemeente kan u een bijdrage in de kosten vragen.

Een maatwerkvoorziening is hulp voor u persoonlijk, wanneer algemene voorzieningen niet voldoende zijn. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw huis. Een maatwerkvoorziening krijgt u alleen na een onderzoek door uw gemeente. Dat is meestal een gesprek om vast te stellen welke ondersteuning u nodig heeft. Voor een maatwerkvoorziening betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. 

> Meer informatie over de eigen bijdrage

Bij Zorg in Natura (ZiN) koopt de gemeente de zorg in bij zorgaanbieders. Dit betekent dat de administratie en facturering tussen de gemeente en de zorgaanbieders plaats vindt. Bij Zorg in Natura heeft u dus de keuze uit de zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente.  

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een budget waarmee mensen zelf de zorg thuis kunnen regelen en inkopen voor bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Met een pgb organiseert u zelf de hulp die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen.

> Meer informatie over het pgb

Als u 18 jaar of ouder bent en u thuis ondersteuning krijgt uit de Wmo, dan betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. Hoe hoog die eigen bijdrage is, kunt u uitrekenen met de handige rekenhulp van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

> Naar de rekenhulp van het CAK