Het keukentafelgesprek

Als u of iemand uit uw omgeving Bijeen heeft ingeschakeld, omdat u ondersteuning of zorg nodig heeft, dan gaat een medewerker van Bijeen met u in gesprek over uw situatie en wat u nodig heeft. Dit gesprek wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd.

Dit keukentafelgesprek vindt bij voorkeur plaats in een voor u vertrouwde omgeving; bijvoorbeeld bij u thuis. Dat hoeft niet aan een keukentafel te zijn. Wilt u het gesprek liever ergens anders voeren? Dan kunt u hiervoor met het Aanmeldpunt een plaats en tijd afspreken.  

Wat gebeurt er tijdens het keukentafelgesprek? 

Tijdens het keukentafelgesprek bekijkt u samen met de medewerker van Bijeen uw situatie. Tegen welke problemen loopt u aan in het dagelijks leven? Waar heeft u ondersteuning bij nodig? En wat zijn de mogelijke oplossingen. Wat kunt u zelf, wat kunnen mensen in uw omgeving of heeft u daarbij nog professionele hulp nodig? Maak van de mogelijkheid gebruik om aan te geven waar u behoefte aan heeft. Schets uw situatie zo eerlijk mogelijk.  

Hoe bereidt u zich voor? 

Het kan prettig voor u zijn om niet alleen het gesprek aan te gaan. U kunt daarom bij het gesprek andere mensen uitnodigen. Mensen die u en uw problemen goed kennen en mee kunnen denken over oplossingen. Het kan gaan om familie, buren, vrienden of mantelzorgers. Zij kunnen u ook helpen bij de vervolgstappen die u wilt zetten.  

Wilt u liever professionele ondersteuning? Dan kunt u gebruik maken van MEE of van cliĆ«ntondersteuners van bonden zoals de KBO en NVOB. Zij bieden u kosteloos cliĆ«ntondersteuning.   

> Meer informatie over professionele cliĆ«ntondersteuning 

Vaak komen tijdens een keukentafelgesprek allerlei nieuwe begrippen over tafel. Raadpleeg de begippenlijst op deze website voor een korte omschrijving.

> Naar de begrippenlijst

Het doel van het gesprek? 

Tijdens het gesprek is het bedoeling om samen een oplossing te vinden voor uw hulpvraag. Hoe lang het gesprek duurt is afhankelijk van uw situatie. Soms is het nodig om meer gesprekken te voeren.  

De uitkomst van het gesprek is voor iedereen anders. De medewerker van Bijeen brengt samen met u uw situatie in kaart. Het kan zijn dat u geholpen bent met een boodschappendienst of maaltijdvoorziening. Dit zijn voorbeelden van voorliggende voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. De medewerker van Bijeen legt u uit hoe u zich daarvoor kunt aanmelden of zorgt samen met u voor aanmelding. Na het gesprek vult de Bijeen-medewerker op de achterzijde van deze folder de gemaakte afspraken in. 

Persoonlijk plan

Maar misschien heeft u meer nodig. De oplossing wordt dan maatwerk en afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dagbesteding of huishoudelijke hulp. In het gesprek komt u samen met de medewerker van Bijeen tot een persoonlijk plan. Samen met Bijeen legt u vast wat u of uw gezin nodig heeft. Ook is beschreven hoe die ondersteuning georganiseerd wordt. Door uzelf, uw familie of anderen. Het persoonlijk plan beschrijft dus wat u zelf kunt, wat mensen in uw omgeving kunnen en willen en of u professionele hulp nodig heeft. Als er sprake is van inzet van professionele hulp, wordt ook afgesproken vanaf welk moment die hulp kan starten.  

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bijeen, telefoon: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.

> Bekijk hier de flyer over het Keukentafelgesprek (WMO)

> Bekijk hier de flyer over het Keukentafelgesprek (Jeugd)